Dona Ivone Lara: O enredo do meu samba

Enredo: Dona Ivone Lara: O enredo do meu samba